AS Green Cube Innovation Holding och Smart Energy Sweden Group AB går samman

AS Green Cube Innovation Holding och Smart Energy Sweden Group AB går samman. Det sammanslagna
bolaget kommer att bli Skandinaviens ledande företag inom förnybara bränslen. Företaget kommer att ha 120
bensinstationer i Norge och Sverige utöver en betydande B2B-verksamhet i båda länderna. Den nya koncernen
kommer att dra nytta av stordriftsfördelar och har en tydlig tillväxtambition på marknaden för förnybara
bränslen. Denna marknad förväntas växa kraftigt under de kommande åren, i linje med det globala målet för
minskade utsläpp som uppnåddes vid COP26.

Läs mer