Colabitoil anställer Magnus Nyfjäll som viceVD

Colabitoil Sweden AB Har anställt Magnus Nyfjäll som Vice VD från och med den 5 augusti 2019.

Magnus Nyfjäll har över 30 års erfarenhet inom logistik, försäljning, marknadsföring och distribution av bränsle, smörjmedel och relaterade tjänster.

Närmast verkade Nyfjäll som verkställande direktör och styrelseledamot för Emission Particle Solution Sweden AB samt EPS International Holding Ltd Kanada. EPS är ett innovativt miljöutvecklingsföretag som förädlar vanliga bränslen till högpresterande bränslen. Detta gör man genom att utveckla, tillverka och leverera en förnybar förbränningsförbättrare som heter EuroAd.

Dessförinnan verkade Nyfjäll som verkställande direktör och styrelseordförande för Swea Energi Group som är ett nationellt sälj, marknadsföring och distributions-företag inom bränsle och smörjmedel och är en av de största i Sverige.

Swea Energi är ett dotterbolag till det irländska bolaget DCC med huvudkontor i Dublin. DCC är listade på Londonbörsen och FTSE 100 index och är ett internationellt sälj, marknadsföring, distribution och affärssupport företag.

Uttalande från Magnus Nyfjäll

Jag tycker att Colabitoil är ett mycket spännande företag som är i ett väldigt intressant skede nu. Personligen attraheras jag mycket av deras fokus på de förnybara flytande bränsletyperna. Vi kommer att behöva olika typer av miljöbränslen om vi ska kunna ta hand om vår planet på ett bra sätt och med Colabitoils miljöbränslen som kan användas i befintliga fordon kan vi mycket snabbt minska miljöpåverkan och alla fordon blir miljöfordon och 100% fossilfria.

Jag är mycket glad över att jag har fått chansen att vara med på Colabitoils fortsatta resa och hoppas att jag med min person och bakgrund i branschen kan bidra på ett bra sätt tillsammans med Colabitoil kompetenta medarbetare. Det kommer vara häftigt att få vara med och ge planeten 100% fossilfri diesel, bensin och flygbränslen istället för dagens fossila alternativ. Tillsammans kan vi nu minska miljöpåverkan på vår planet enkelt och snabbt.

Uttalande från VD Jan Nordlöf

Det är med stor tillfredsställelse som jag kan meddela att vi nu rekryterat Magnus Nyfjäll som vice VD till Colabitoil.

Colabitoil har en stark tillväxt och vi behöver stärka företagsledningen, Magnus kommer nu att tillsammans med oss ta bolaget mot nästa steg i vår expansion. Vi förändrar organisationen i samband med att Magnus tillträder sin tjänst, vi stärker upp marknad och försäljning och renodlar affärsområdena.

Jag kommer nu att kunna lägga mer tid på den patentansökta produktionsprocessen (katalytisk reformering av etanol) för framställning av förnyelsebar bensin och flygbränsle. Vi har ett stort intresse av stora kunder för licensiering av tekniken och för uppförande av produktionsanläggningar internationellt.

Colabitoil anställer Magnus Nyfjäll som viceVD

Colabitoil Sweden AB Har anställt Magnus Nyfjäll som Vice VD från och med den 5 augusti 2019.

För mer information:

Jan Nordlöf, VD, Colabitoil Sweden AB, jan.nordlof@colabitoil.com +46 771 185 961
Björn Norrbom, styrelseordförande, Colabitoil Sweden AB, nalle@grizzlykonsult.eu +46 70 591 88 00 Magnus Nyfjäll, vice VD, Colabitoil Sweden AB, +46 706 417 282

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com