Colabitoil Sweden AB (publ) offentliggör årsredovisningen för 2020