Energi och innovation

Vägen mot en fossilfri värld kräver att vi tänker annorlunda. Vi behöver ny kunskap för att skapa drivmedel som är hållbara – både för oss som lever här idag och för framtida generationer.

Redan nu finns det lösningar för att vi ska kunna påbörja vår omställning. Vi på Colabit påstår inte att någonting är bättre eller sämre, vi behöver både elbilar och förnybara bränslen. Men vi behöver mer. Och det snarast.