VI FIRAR 10 ÅR! 2013 - 2023

Möt Jan Nordlöf, grundaren med miljön i tanken

Som 15-åring mönstrade han på som jungman, och de kommande sju åren blev det många varv runt jorden. Sedan dess har han jobbat med allt från undervattensrobotar, till kaffe och bromssystem för tåg. Möt entreprenören Jan Nordlöf med det gröna hjärtat, som drivs av mottot:

 

”Hur svårt kan det va?”

Jan Nordlöf fick tidigt upp intresset för förnyelsebar energi, och tillsamman med eldsjälarna Christer Sundin, Daniel Trabold och Björn Norrbom grundade han Colabitoil Sweden AB i november 2013.

  ”Idag säger vi kort och gott Colabit, vilket betyder ungefär förnybart på latin”, förklarar Jan.

De tänkte både stort men samtidigt litet och skalbart redan från start, och första året togs de första stegen mot egen produktion och försäljning av förnybart bränsle.

  ”Målet var att bygga många anläggningar nära kunderna för att minimera transporter mm. Utmaningarna med teknik, regelverk och tillstånd blev uppenbara ganska snart och vi fick tänka till en del om…¨hur svårt kan det va?”.

Till en början var det inte helt lätt för Colabit, att som nykomling ta sig in i branschen. Men genom ett återförsäljaravtal med Nesté 2015 började det ta fart.

  ”Sambuss blev vår första största kund och för att möta deras behov behövde vi snabbt utöka antalet tankställen. 2017 förvärvades Hellberg&Son som hade 25 tankstationer i mellersta Norrland. Därmed ägde Colabit 34 stationer med enbart förnybara drivmedel.

Jan Nordlöf, grundare till Colabit år 2013. Numera styrelseordförande.

En liten skvätt finns kvar av det första bränslet från 2013.

”Det här  fick städarens bil att gå som en raket!

Vi kunde producera 7 liter i timmen då och resultaten från provkörningar och analyser var riktigt bra. ”

Under flera år planerades anläggningen i Norrsundet och 2018 kunde den första pilotanläggningen invigas. ”Märkningar, flödesbeskrivningar och kalkyler… Det var mycket att tänka på från idé till färdig anläggning.”

Jan berättar att han var långt ifrån nyfrälst inom miljöfrågor. Tidigt såg han möjligheterna för nya tekniker av förnybara drivmedel. Bland annat jobbade han under 2010-talet med att bygga bränsleceller som skulle driva båtar.  

 ”Vi testade att med rapsolja och vatten för att få fram vätgas som skulle driva bränslecellerna. Redan då hade jag fått upp ögonen för alternativa och mer miljövänliga drivmedel.”

Colabit överraskade branschen som en liten uppstickare med eget drivmedel. Och det gick snabbt framåt. Omsättningen steg från 78 miljoner kronor år 2016 till 350 miljoner 2018.

  ”Det var en rejäl ökning på bara två år. Med en flexibel affärsmodell och genom att vi är relativt små, personliga och innovativa, ser vi en stor potential för vårt erbjudande.”

Milstolpen i Colabits utveckling kom när företaget äntligen förvärvade mark i Norrsundet vid hamnen mot Östersjön.

Nu äger Colabit hela hamnområdet om totalt 460 HA, lika stort som 850 fotbollsplaner!

”Mycket under vår resa har varit ”learning by doing”. Vi prövade, justerade och prövade igen.

Ofta har det handlat om förbättringar – att bygga om en lösning till något ännu bättre.”

I Norrsundets Hamn kommer framtidens drivmedel att produceras i Colabits eget bioraffinaderi.

Norrsundets hamn är belägen ca 4,1 mil norr om Gävle, mitt i Mellansveriges logistiknav. Med nära anslutning till E4:an, möjlighet att ta emot tåg i hamnområdet och två kajer för anlöpande fartyg kan Norrsundets hamn erbjuda många logistiklösningar. 

Idag är Colabit en etablerad aktör i Sverige, med försäljning i eget stationsnät och direktleveranser till kunder – och snart även med egen produktion av förnybart drivmedel.

”Målet är att producera 100% fossilfri diesel, bensin och flygbränsle.

Vi vill fortsätta att växa, både organiskt och genom förvärv, för att möjliggöra framtida leveranser av vårt eget förnybara drivmedel.  

Det viktigaste för oss är inte att vara först, utan att ha en stabil produktion och leverans.”

Sedan 2020 har Jan lämnat över det operativa ansvaret till Magnus Nyfjäll som är VD.

  ”Efter åtta år utan semester känns det rätt skönt”, säger Jan som dock arbetar vidare i styrelsen för Colabit Sweden AB.

På frågan om framtidens energiomställning säger Jan att det måste lösas med parallella åtgärder.

”Batterier och el är inte den enda lösningen. Vi måste kunna se hur flera alternativa åtgärder kan samsas sida vid sida. 

Med Colabits förnybara drivmedel kan vi fortsätta använda de fordon som redan kör på våra vägar utan att behöva investera i ny infrastruktur. Då minskar vi utsläppen här och nu.”

"Det ska vara enkelt att ställa om till hållbara transporter."