Om Colabit

Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla, producera och sälja framtidens förnybara drivmedel. Idag fokuserar Colabit framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle..