Karriär

Jobba hos oss

Det ska vara roligt och kännas värdefullt att jobba på Colabit.

Colabit Sweden AB är biodrivmedelsproducent som just nu fokuserar på etableringen av ett nytt bioraffinaderi på egen mark i Norrsundet hamn norr om Gävle.  Vi är i startskedet och under många år framåt kommer vi att vara i ständig utveckling.

Våra produkter kommer att möta den ökande efterfrågan på förnybara drivmedel, både som en ren (100%) produkt och för blandning enligt reduktionskrav.

Colabits förnybara drivmedel kan användas direkt i tanken, oavsett om det gäller diesel, bensin eller jetbränsle. Ingen omställning krävs, den fungerar i befintlig infrastruktur.

Idag har vi en pilotanläggning på plats och förberedelserna pågår på alla nivåer i bolaget för att kunna starta produktion i fullskalig storlek i ett modernt bioraffinaderi.

Colabit är ett växande bolag och vi gör allt för att våra anställda ska trivas och känna att de är delaktiga. Våra planer framåt är expansiva så för dig som vill utvecklas med oss finns många möjligheter.

Vi kommer framåt att behöva en rad olika kompetenser så håll utkik här på vår hemsida där kommer att lägga ut aktuella platsannonser.

Vill du skicka in en spontanansökan? Mejla:  work@colabit.com


Vårt arbetsklimat är lika viktigt för oss som förnybara drivmedel är för klimatet!