Licensiering

Vår produktionsteknik för förnybart bränsle

Affärsområdet Colabit Licensiering hanterar licensieringen av Colabits teknik för förnybar bränsleproduktion till kunder runt om i världen.

Det finns en stor efterfrågan på förnybart bränsle, över hela världen. Därför säljer vi även rättigheter till att producera och sälja vår produkt i andra länder. 

Colabits licensiering innebär att företaget får stöd under hela vägen.

För att som kund få teckna ett underlicensavtal, betalar man en engångskostnad samt en rörlig royalty till Colabit utifrån producerad volym.

Kunderna utgörs av andra drivmedelsproducenter som vill konvertera till förnybara drivmedel och/eller utöka sin produktionskapacitet med förnybara alternativ.

I tillägg till licenser så kommer tjänster inom Know-how kunna erbjudas till licenstagare, dels i samband med byggnation av en ny produktionsanläggning, dels löpande under produktion/drift. Tjänster levereras med stöd från affärsområdet Colabit Produktion.

Vill du läsa om Colabit försäljning och stationerna? 

Läs vidare på colabit.se