Warning: Undefined array key "file" in /home/colabitc/public_html/wp-includes/media.php on line 1734

Koncern

Affärsområden

I september 2020 förvärvade Colabit Sweden AB Norrsundets Hamn AB för att få full rådighet över markområdet inom hamnen och i förlängningen byggnationen av den planerade produktionsanläggningen för förnybara drivmedel.

Colabit delar in sin verksamhet i fyra affärsområden: Produktion, Hamn och Licensiering.

Produktion

Pilotanläggning för att producera HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) samt förnybar bensin, diesel och jetbränsle. 

Bolaget arbetar även med att färdigställa ett bioraffinaderi för förnybar, bensin, diesel och jetbränsle.

Hamn

Affärsområdet Hamn inkluderar Norrsundets Hamn som ägs, förvaltas och utvecklas av Colabit Sweden.  Utöver Colabits verksamhet finns här ett antal externa hyresgäster som bedriver olika verksamheter.

Norrsundets Hamn är den plats där Colabits pilotanläggningar finns etablerade. Det är också platsen där den fullskaliga produktions­anläggningen planeras.

Licensiering

Affärsområdet Licensiering befinner sig i tidig fas och hanterar försäljning av underlicenser avseende den teknik som Colabits produktions­process baseras på. 

Målsättningen är att sälja licenser till andra drivmedelsproducenter.