Vår historia

Historia

Colabit grundades i Norrsundet 2013. Drömmen var att använda vår erfarenhet inom bränsle och drivmedel för att bidra till omställningen mot en fossilfri värld. Det var tydligt att bristen på förnybara bränslen skulle bli ett problem i framtiden.

Fram till dec 2021 ingick även försäljning i Colabit Sweden. Bolaget sålde och distribuerade premiumbränslet HVO100. 

2020 förvärvade Colabit Sweden majoriteten av aktierna i Smart Energy Sweden Group AB. Därmed uppgick antalet tankstationer till ca 90 och två depåer, 7 försäljningskontor.

I december 2021 ingicks ett avtal om om sammanslagning av Bolagets försäljningsverksamhet med det norska bolaget Greencube, och koncernen Greenbit AS bildades. I utbyte mot aktier i  försäljningsverksamheten erhölls aktier i intressebolaget Greenbit AS motsvarande 37,17 procent av totala antalet aktier. Denna strukturaffär har renodlat verksamheten för Colabit Sweden som nu har  full fokus på en etablering av produktionsanläggning i Norrsundet norr om Gävle.

I september 2020 förvärvade Colabit Sweden AB Norrsundets Hamn AB för att få full rådighet över markområdet inom hamnen och i förlängningen byggnationen av den planerade produktionsanläggningen för förnybara drivmedel.

Efter många år av forskning, utveckling och samarbeten har vi skapat vårt bränsle. Pilotanläggningen i Norrsundet är inom de närmaste åren igång med en storskalig produktion. Vår resa fortsätter – för att vi ska lyckas med en allt snabbare omställning.

En snabb grön resa i tiden

Några av de mest avgörande händelserna i Colabits historia.

2013
 • Colabitoil Sweden AB grundas 20:e november
2013
2014
 • Etablering i Norrsundet
 • Projektering av HVO-pilot
2014
2015
 • Avtal med Neste
2015
2016
 • Första tankstationen och första tankbilen​
2016
2017
 • Förvärv av Hällberg & Son
 • Avtal med OKQ8
 • Noteras på Spotlight Stock Market
2017
2018
 • Licensavtal med Organofuel
 • Invigning av HVO pilot
 • Förvärv av GDG-Macken
2018
2019
 • Testpilot förnybar diesel, bensin och flygbränsle
 • Första förnybara bensinen
 • Förstärkt organisation
2019
2020
 • Förvärv av Smart Energy Sweden Group
 • Förvärv av Norrsundets Hamn
 • Konceptuell design
 • Miljöprövning
2020
2021
 • Samråd om etablering av produktions­anläggningen i Norrsundet.
2021