VI FIRAR 10 ÅR! 2013 - 2023

Möt "Isse" med passion för innovation

Det var historia som var favoritämnet i skolan för Ismail ”Isse” Ibrehem, forskningschef på Colabit. Men även om han fortfarande läser om allt från romartiden till andra världskriget, blev det forskning och naturvetenskap som kom att bli hans stora passion. Idag arbetar Isse på Colabit med banbrytande lösningar för framtidens drivmedel och smartare energiförsörjning.

Från studier med Nobelpristagare i USA, via
Mittuniversitetet i Sundsvall  – till Colabit. Och just i år, när Colabit fyller 10 år, kan Isse också sätta punkt för en utmanande etapp med långa och många byråkratiska processer.

 

Colabits drivmedel är ett alternativ för transportsektorn som minskar klimatpåverkan både idag och i framtiden

Enligt Isse kommer det inte vara 100% el för transportsektorn 2030 eller ens 2040. I stället menar han att det kommer behövas en kombination av el, grön vätgas och biobaserade flytande drivmedel. 

 ”Colabit är på väg att bygga ett bioraffinaderi för storskalig produktion av biobaserade drivmedel för väg- och flygtrafik. Nu när Colabit fyller 10 år är vi redo för storskalig produktion och inväntar sista besluten innan spaden kan sättas i marken i Norrsundets hamn. 

Vi tänker klimatsmart och att processen ska vara hållbar och säker hela vägen. Rom byggdes inte på en dag– det byggdes ju varje dag, och så är det för oss också.”

På frågan om vad som menas med klimatsmart när det gäller drivmedel berättar Isse att det ska vara enkelt att gå från en återvinningsbar, miljövänlig och tillgänglig råvara till en miljövänlig produkt.

  ”Processen ska ha lägsta möjliga energiförbrukning och påverkan på miljön. Vi har tekniken för att göra detta. Vi vet att det fungerar!”

 ”Det går att lösa svåra uppgifter, om man jobbar på det lite varje dag!

Rom byggdes inte på en dag– det byggdes ju varje dag, och så är det för oss också.”

 

Under resans gång har Colabit optimerat energiförbrukningen och den tekniska processen.

  ”Ibland kan man tycka att det går trögt med alla olika instanser. Men det har varit en stabil utveckling som har gett oss bättre insikt i alla aspekter samt en säkrare och mer effektiv process.”

Branschen utvecklas hela tiden och för Isse innebär det att dagligen hålla sig uppdaterad om nya tekniker och metoder.

  ”Vi på Colabit frågar oss hela tiden hur vi ytterligare kan minska energiförbrukningen och hitta den mest klimatsmarta råvaran. Syftet är ta vara på återvinningsbara material och omvandla dessa till hållbara produkter som skapar värde för transportbranschen och inte minst – vår miljö.”

 

Colabits bioraffinaderi i Norrsundet utanför Gävle kommer att producera fossilfria biobaserade kopior av existerande drivmedel. Målet är att de fordon som idag rullar på vägarna kan bli fossilfria enbart genom att byta drivmedel.

Ett avgörande val för Colabit har varit råvaran. Isse går i gång på detta ämne och berättar att detta är något han och hans akademiska kollegor och vänner verkligen uppskattar med Colabit.

 ”De förstår att detta är hjärtat i Colabit. Vi omvandlar ren etanol, alltså ren sprit, till en syntetisk biobaserad kopia av dagens fossila drivmedel. Etanolen får vi från tre källor; restavfall från skogsindustrin; restprodukter från grödor och det som jag tycker är riktigt spännande… infångad koldioxid som omvandlas till etanol. 

Detta är absolut framtiden! Rester från skogsindustrin och jordbruket kan omvandlas till etanol i stället för att eldas upp eller skickas till oljeraffinaderier utomlands. För att få tillgång till den etanolen etablerar vi samarbeten med svenska aktörer i första hand och i andra hand import inom EU.” 

När det gäller att fånga in koldioxid är det redan en etablerad teknik, och det finns aktörer som utvärderar råvaran för att producera ackrediterat flygbränsle.

 ”Vi utforskar möjligheten att använda denna teknik för vägtrafiken, men det kräver fortsatt utveckling för att minska kostnaden för infångning, vätgasproduktion och tillgänglighet. Kanske kan vi till och med producera egen bioetanol från infångad CO2 eller hjälpa andra att producera den åt oss.”

Genom att minska utsläppen och ta vara på koldioxid och alla restprodukter kommer Colabit framöver kunna göra utsläppen användbara och miljövänliga.

 

Norrsundets hamn är belägen ca 4,1 mil norr om Gävle, mitt i Mellansveriges logistiknav. Med nära anslutning till E4:an, möjlighet att ta emot tåg i hamnområdet och två kajer för anlöpande fartyg kan Norrsundets hamn erbjuda många logistiklösningar. 

Colabit överraskade branschen som en liten uppstickare med eget drivmedel. Och det gick snabbt framåt. Omsättningen steg från 78 miljoner kronor år 2016 till 350 miljoner 2018.

  ”Det var en rejäl ökning på bara två år. Med en flexibel affärsmodell och genom att vi är relativt små, personliga och innovativa, ser vi en stor potential för vårt erbjudande.”

Milstolpen i Colabits utveckling kom när företaget äntligen förvärvade mark i Norrsundet vid hamnen mot Östersjön.

Nu äger Colabit hela hamnområdet om totalt 460 HA, lika stort som 850 fotbollsplaner!

  ”Vi tänker hållbart och på klimatet, och precis som jag brukar säga till min 3-åriga dotter: 

Släng inget! Slösa inte! Jag försöker visa henne genom mitt sätt att vara och jag hoppas att hon också lär sig att det går att lösa svåra uppgifter om man jobbar på dem, lite varje dag.”

Idag är Colabit en etablerad aktör i Sverige, med försäljning i eget stationsnät och direktleveranser till kunder – och snart även med egen produktion av förnybart drivmedel.

”Målet är att producera 100% fossilfri diesel, bensin och flygbränsle.

Vi vill fortsätta att växa, både organiskt och genom förvärv, för att möjliggöra framtida leveranser av vårt eget förnybara drivmedel.  

Det viktigaste för oss är inte att vara först, utan att ha en stabil produktion och leverans.”

Sedan 2020 har Jan lämnat över det operativa ansvaret till Magnus Nyfjäll som är VD.

  ”Efter åtta år utan semester känns det rätt skönt”, säger Jan som dock arbetar vidare i styrelsen för Colabit Sweden AB.

På frågan om framtidens energiomställning säger Jan att det måste lösas med parallella åtgärder.

”Batterier och el är inte den enda lösningen. Vi måste kunna se hur flera alternativa åtgärder kan samsas sida vid sida. 

Med Colabits förnybara drivmedel kan vi fortsätta använda de fordon som redan kör på våra vägar utan att behöva investera i ny infrastruktur. Då minskar vi utsläppen här och nu.”

"Det ska vara enkelt att ställa om till hållbara transporter."